Nieren

“De Nier is verantwoordelijk voor kracht. Vaardigheid en capaciteit komen eruit voort.” Su Wen 8

Nier

De Nier consolideert en bewaart de Qì die het leven laat groeien. Net als een Minister van Binnenlandse Zaken bewaakt ze de natuurlijke bronnen, slaat ze de essentiële ruwe grondstoffen op voor tijden van groei, crisis en transitie. De Nier bewaart en bewaakt wat is essentieel (de Essentie) van het menselijk leven. Als bron van vitaliteit en volharding is de Nier de start voor intellect en creativiteit en huist het ons instinct tot voortplanting en overleving.

Bewaart de Kiem

Voor de geboorte ontvangen we van onze ouders Essentiele Qì, dat na onze geboorte versterkt wordt met Lucht Qì vanuit de Longen en Voedsel Qì vanuit de Milt. Beide vormen (geërfde en verkregen) worden opgeslagen in het reservoir van de Nieren, en uitgegeven wanneer nodig. Dat de Nier “de Essentie bewaart” betekent dat het de originele materiele substantie die de basis is van alle andere weefsels, genereert en waarborgt – het omvat de kern waaruit al het leven ontspringt. Nier Essentie kan worden vergeleken met de genetische code zoals opgeslagen in het DNA, het sjabloon van je biologische bestemming dat samen met de basale structuur proteïne de hormonen en enzymen maakt die het cel-metabolisme aanstuurt.

腎 者 , 作 強 之 官 , 伎 巧 出 焉 。

De Nier is het fundament dat de voortdurende regeneratie stuurt. Als verantwoordelijke voor de voortplanting geeft de Nier onze fysieke en culturele erfenis vanuit miljoenen jaren van evolutie door. Zij is de bron van onze fantasie, ons in staat stellend om te zien naar de voorouderlijke beginselen, onze erfenis, en vooruit te kijken naar onze toekomst en onze nazaten op de wereld te zetten.

Net als de naar de diepte reikende wortels van een boompje de sappen van de aarde opnemen terwijl de bladerrijke takken zonlicht en lucht tot zich nemen, net zo zekert de Nier de essentiële sappen (Yin) en verspreidt ze essentiële hitte (Yang). Nier Yin, vergelijkbaar met het wortelstelsel, voedt en bevochtigt, Nier Yang verwarmt en activeert. Hoewel de Nier het meest Yinne orgaan is, bevat het in zich het zaadje van haar tegengestelde, Vuur.

Het meest basale vegetatieve mechanisme dat ons ondersteunt – analoog aan de functies van hypothalamus, pijnappelklier en adrenaline klieren in Westers termen – worden aangestuurd door de Nier. De primaire substantie, Nier Essentie, maakt dat de Shén zich kan uitdrukken. Jing en Shen interactie zorgt voor de soma en de psyche, Water en Vuur, Yin en Yang. Deze aanwezigheid (Shen) geeft leven aan het menselijk vat, het lichaam. Het vat (Jing) is nodig om aan het geestelijke bestaan vorm te geven.

Regeneratie

De Nier ondersteunt de voortplantingsorganen (eileiders, baarmoeder, testikels en prostaat), het voortplantingsmateriaal (sperma en eicellen) en de voorplantingsactiviteit (seksuele impuls, ovulatie, ejaculatie, bevruchting en zwangerschap). Bij voldoende Nier Qì is het seksuele en reproductieve leven levendig en van lange duur. De voorraad voorouderlijke Essentie is eindig – onze levensduur wordt bepaald door deze gestage afname.

Groei

De Nier zorgt voor de bouw van de structurele elementen van het lichaam en reguleert de groei. Het juiste ontvouwen tot mentale en fysieke volwassenheid is afhankelijk van voldoende aanvoer van Essentie, dat merg voortbrengt welke op haar beurt de hersenen en ruggenmerg, botten, tanden, bloed en haar produceert. Het brein wordt de Zee van Merg genoemd, wat inhoudt dat slimheid en scherpte van de geest en zintuigen worden onderbouwt door de Nier, net las het op tijd doorkomen van de tanden, de secondaire geslachtskenmerken, het vermogen calcium op te slaan in de botten, ervaringen op te Bergen in het geheugen en de aanmaak van bloedcellen te versnellen.

Wanneer de Essentie in voldoende mate aanwezig is kan men ziektes veel beter weerstaan en kan men zich goed aanpassen aan de stroom van het leven. Een slechte gezondheid, ontwikkelingsachterstand, geestelijke achterstand, broze botten en voortijdige veroudering zijn tekenen van onvoldoende Essentie. Veroudering van de huid, gewrichtsklachten, achteruitgaan van je mentale vermogens, een stijve rug, kaal of grijs worden, verminderd zicht en gehoor, verlies van je tanden, impotentie en onvruchtbaarheid zijn tekenen dat Essentie afneemt. Voldoende drive, vol glanzend haar, een gezond gebit, doorzettingsvermogen en een snelle geest zijn uitingen van een rijke Essentie.

Vloeistof Metabolisme

Nier Yin is de basis van al het vloeibare in ons lijf, en Nier Yang regelt de balans en circulatie van deze onderdelen. Alle interne uitscheidingen en interstitiële vloeistoffen zijn afgeleid van de syntheses van ge-erfde en verkregen Yin Essentie, zoals tranen, speeksel, slijm, urine, zweet, hersenvocht, gewrichtsvloeistof, plasma en sperma. Het Yin aspect van de Nier neemt de Qì die neerslaat vanuit de Longen op en slaat het op, net als het overschot aan Qì van Maag en Milt, doorgegeven via de Dunne Darm. Door de opname en het vasthouden van de neerdalende Qì van de Long ankert de Nier de Qì als een wortel, en maakt het een diepe ademhaling mogelijk en de opname van zuurstof (Air Qì). De Nier in het onderste deel en de Long in het bovenste deel van het lichaam maken dat de Qì zich als een oscillerend elektrisch veld beweegt tussen deze polen. De Qì beweegt constant op en neer tussen de polen van bekken en borstkast.

Wanneer zich te veel vloeistof condenseert in de onderste warmer dan stagneert het en geeft een opgeblazen gevoel in het lage abdomen, zwelling van knieën en enkels en wallen onder de ogen. Het vasthouden van water is een indicatie van of het onvermogen van de Nier om troebele vloeistoffen te lozen, of een excessieve stapeling van overtollige energie in de vorm van Vloeistof. In beide gevallen kan de opstapeling van vloeistof tussen de weefsels de circulatie van Qì en Bloed belemmeren, en heeft het invloed op Long en Hart. Overdadige Vloeistof in de Long wordt slijm en toont zicht als een opgeblazen gezicht en huid tussen wenkbrauwen en bovenste oogleden. Binnen het Hart netwerk vertoont Vloeistof zich als oedeem in de borstkas en het bovenste abdomen, en zwelling van handen en tong.